சிந்தனைக்களம்

'ஐந்துபேர் அறிவு' :பகுதி 1 -கம்பவாரிதி இலங்கை. ஜெயராஜ்-

Mar 23, 2020 01:13 am

உங்களில் பலர் இக் கட்டுரைத் தலைப்பைக் கண்டதும், நான் ஏதோ சமயவிடயம் பற்றி எழுதப் போவதாய் நினைத்திருப்பீர்கள். பெரியபுராணத்தில் தெய்வச் சேக்கிழார், சுந்தரரின் வரலாற்றை …

மேலும் படிப்பதற்கு

'நல்லதோர் வீணை செய்து' : பகுதி 4 -கம்பவாரிதி இலங்கை. ஜெயராஜ்-

Mar 14, 2020 06:42 am

(மறைந்த நாடக நடிகர் அருமைநாயகம் பற்றிச் சில எண்ண அலைகள்) ஏன் அண்ணை அங்க தேவாரம் பாடினனீங்கள், அவர்களுக்குப் பிடிக்காதெல்லோ?' நான் …

மேலும் படிப்பதற்கு

'நல்லதோர் வீணை செய்து...': பகுதி 3 -கம்பவாரிதி இலங்கை. ஜெயராஜ்-

Mar 07, 2020 05:44 am

(மறைந்த நாடக நடிகர் அருமைநாயகம் பற்றிச் சில எண்ண அலைகள்) 'அப்ப நீங்கள் வேதக்கரரே?'- எனக் கேட்கிறேன். 'ஓம் ஓம்' என்கிறார் …

மேலும் படிப்பதற்கு

'நல்லதோர் வீணை செய்து...': பகுதி 2 -கம்பவாரிதி இலங்கை. ஜெயராஜ்-

Feb 28, 2020 09:26 pm

(மறைந்த நாடக நடிகர் அருமைநாயகம் பற்றிச் சில எண்ண அலைகள்) இவரது நாடக முயற்சிபற்றிச் சொல்வதல்ல என் நோக்கம்.  நாடகத்துள் மூழ்கி, …

மேலும் படிப்பதற்கு

'நல்லதோர் வீணை செய்து' : பகுதி 1 -கம்பவாரிதி இலங்கை. ஜெயராஜ்-

Feb 22, 2020 01:59 pm

(மறைந்த நாடக நடிகர் அருமைநாயகம் பற்றிச் சில எண்ண அலைகள்) உளம் வருந்த ஒரு செய்தியைப் பதிவு செய்கிறேன். நீண்ட நாட்களாகவே நம் …

மேலும் படிப்பதற்கு

'ஈர்த்தென்னை ஆட்கொண்ட எந்தை': நிறைவுப் பகுதி -கம்பவாரிதி இலங்கை. ஜெயராஜ்-

Feb 15, 2020 12:15 pm

(சென்றவாரம்) வேறொரு சம்பவம். இது அவனது குருவின் நண்பரொருவர் தமிழகத்தில் சொன்னது. மனைவிக்கும், தாய்க்கும் நடந்த சண்டையில் மனம்நொந்து, யாருக்கும் சொல்லாமல் …

மேலும் படிப்பதற்கு
அதிர்வுகள்
அதிர்வுகள்
அரசியல்களம்
அரசியல்களம்
சர்ச்சைக்களம்
சர்ச்சைக்களம்
இலக்கியக் களம்
இலக்கியக் களம்