சிந்தனைக்களம்

'Error and correction' Part 04- ‘Kambavarithy’ Ilangai Jayaraj

Jun 30, 2020 02:16 pm

Error and correction - ‘Kambavarithy’ Ilangai Jayaraj The Dinamani, Daily Newspaper in Tamil Translated by Dr.K.Sangeetha, P.hd, Asst. …

மேலும் படிப்பதற்கு

'Error and correction' Part 03- ‘Kambavarithy’ Ilangai Jayaraj

Jun 30, 2020 02:15 pm

Error and correction - ‘Kambavarithy’ Ilangai Jayaraj The Dinamani, Daily Newspaper in Tamil Translated by Dr.K.Sangeetha, P.hd, Asst. …

மேலும் படிப்பதற்கு

'Error and correction' Part 02- ‘Kambavarithy’ Ilangai Jayaraj

Jun 30, 2020 02:14 pm

Error and correction - ‘Kambavarithy’ Ilangai Jayaraj The Dinamani, Daily Newspaper in Tamil Translated by Dr.K.Sangeetha, P.hd, Asst. Prof …

மேலும் படிப்பதற்கு

'Error and correction' Part 01- ‘Kambavarithy’ Ilangai Jayaraj

Jun 30, 2020 02:08 pm

Error and correction - ‘Kambavarithy’ Ilangai Jayaraj The Dinamani, Daily Newspaper in Tamil Translated by Dr.K.Sangeetha, P.hd, Asst. Prof …

மேலும் படிப்பதற்கு

'மனதை ஈர்க்கும் ஒற்றை ஒளிக்கீற்று: தேர்தல் ஆணைக்குழு உறுப்பினர் ரட்ணஜீவன் ஹூல்' - பேராசிரியர் ஸ்ரீ. பிரசாந்தன்-

May 28, 2020 01:00 pm

தனிமைப்படுத்தல் காலத்தில் நாங்கள் தனிமைப்படாதிருக்கவெனச் செய்திகளின் நட்பும் துணையும் தேவைப்பட்டன. எங்கு கொரோனா தொற்றியது? எத்தனை பேருக்குத் தொற்றியது? என, …

மேலும் படிப்பதற்கு

'பிழையும் பிழைதிருத்தமும்': பகுதி 3 -கம்பவாரிதி இலங்கை. ஜெயராஜ்-

Apr 29, 2020 12:23 pm

27.04.20அன்று உகரத்தில் வெளியிடப்பட்ட 'பிழையும் பிழைதிருத்தமும்' எனும் கட்டுரையின் மூன்றாம் பாகம் இன்று(29.04.20), இங்கே, உங்களுக்காக... 🚩🚩🚩🚩 இன்றைய அரச நிர்வாகங்களில், அமைச்சர்களைப் பேணும் …

மேலும் படிப்பதற்கு
அதிர்வுகள்
அதிர்வுகள்
அரசியல்களம்
அரசியல்களம்
சர்ச்சைக்களம்
சர்ச்சைக்களம்
இலக்கியக் களம்
இலக்கியக் களம்