சிந்தனைக்களம்

'நல்லதோர் வீணை செய்து' : பகுதி 1 -கம்பவாரிதி இலங்கை. ஜெயராஜ்-

Feb 22, 2020 01:59 pm

(மறைந்த நாடக நடிகர் அருமைநாயகம் பற்றிச் சில எண்ண அலைகள்) உளம் வருந்த ஒரு செய்தியைப் பதிவு செய்கிறேன். நீண்ட நாட்களாகவே நம் …

மேலும் படிப்பதற்கு

'ஈர்த்தென்னை ஆட்கொண்ட எந்தை': நிறைவுப் பகுதி -கம்பவாரிதி இலங்கை. ஜெயராஜ்-

Feb 15, 2020 12:15 pm

(சென்றவாரம்) வேறொரு சம்பவம். இது அவனது குருவின் நண்பரொருவர் தமிழகத்தில் சொன்னது. மனைவிக்கும், தாய்க்கும் நடந்த சண்டையில் மனம்நொந்து, யாருக்கும் சொல்லாமல் …

மேலும் படிப்பதற்கு

'ஈர்த்தென்னை ஆட்கொண்ட எந்தை': பகுதி 5 -கம்பவாரிதி இலங்கை. ஜெயராஜ்-

Feb 09, 2020 06:06 pm

(சென்றவாரம்) கண்ணீர்விட்டுக் கதறும் அவர்களிடம் வார்த்தையேதும் பேசாது கலங்கிய கண்களோடு, தீடீரெனக் கப்பல் ஏறிவிடுகிறார் குருநாதர். திரும்பும்போது எந்நேரமும் இன்பத்துறையில் எளியவனான, கிரி …

மேலும் படிப்பதற்கு

'ஈர்த்தென்னை ஆட்கொண்ட எந்தை': பகுதி 4 -கம்பவாரிதி இலங்கை. ஜெயராஜ்-

Jan 25, 2020 03:58 am

(சென்றவாரம்) அதன்பின் குருவினுடனான அவன் தொடர்பு நீண்டது. நெருங்க நெருங்க அவரின் பெருமை தெரிந்தது. பாரதிக்கு நிகரான ஒரு பிராமணர் அவர். …

மேலும் படிப்பதற்கு

'ஈர்த்தென்னை ஆட்கொண்ட எந்தை' -கம்பவாரிதி இலங்கை. ஜெயராஜ்-

Jan 18, 2020 04:07 am

  (சென்றவாரம்) மற்றவர்கள் அவனுக்குக் கிடைத்த பெருமை கண்டு வியந்துநிற்க, அவன் மனமோ அப்பெருங் கூட்டத்தில் தன்குருவைத் தேடியது.  அறிஞர்களால் மதுரை நிரம்பிக்கிடந்த …

மேலும் படிப்பதற்கு

'ஈர்த்தென்னை ஆட்கொண்ட எந்தை' -கம்பவாரிதி இலங்கை. ஜெயராஜ்-

Jan 11, 2020 05:15 am

(சென்றவாரம்) வினாடி நேரத்தில் அவனுக்கு ஐயனாரைப் பிடித்துப்போக, அன்றுதொட்டு ஐயனார் அவன் உறவானார்.  பாடசாலைநேரம் தவிர்த்து, நாளெல்லாம் பைத்தியக்காரனாய் அங்கேயே படுத்துக்கிடந்தான். …

மேலும் படிப்பதற்கு
அதிர்வுகள்
அதிர்வுகள்
அரசியல்களம்
அரசியல்களம்
சர்ச்சைக்களம்
சர்ச்சைக்களம்
இலக்கியக் களம்
இலக்கியக் களம்