அரசியல்களம்

துலையப்போகிறது நம் இனம்! -கம்பவாரிதி இலங்கை.ஜெயராஜ்-

Jul 10, 2020 03:29 pm

உலகம் இயற்றிய கடவுளை, 'பரந்து கெடுக!' எனத் திட்டினான் வள்ளுவன். அதுபோலத்தான் நம் ஈழத் தமிழனத்தையும் திட்டத் தோன்றுகிறது. மண்ணுக்காகத் தம்மைத் தியாகம் …

மேலும் படிப்பதற்கு

'நல்லதே நடக்கட்டும்' -கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Nov 22, 2019 02:18 pm

  உலகம் எதிர்பார்த்த இலங்கையின் ஜனாதிபதித் தேர்தல் முடிவுகள் வெளியாகிவிட்டன. திரு. கோத்தாபய ராஜபக்ஷ அவர்கள் தேர்தலில் பெருவெற்றி அடைந்திருக்கிறார். சஜித்தின் தோல்வியும் மதிப்பிழந்த …

மேலும் படிப்பதற்கு

நீதித்தராசில் தமிழ்மக்கள் கூட்டணி: பகுதி 2 -கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Nov 02, 2019 04:48 am

  (சென்ற வாரம்) தலைமை மீதான உண்மை விசுவாசம் இன்மையே, இக்கட்சி இணைப்பில் ஏற்பட்ட  பெரிய பலயீனமாம். ஒருமித்த இலட்சியம் இன்மையையும் இவர்தம் …

மேலும் படிப்பதற்கு

"சேர்ந்தும் கெடுத்த சீதக்காதிகள்" -கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Oct 26, 2019 04:49 pm

  (தமிழ்மக்கள் கூட்டணிபற்றிய விமர்சனத்தொடர் அடுத்தவாரம் தொடரும் கால முக்கியத்துவம் கருதி இவ்வாரம் இக்கட்டுரை வெளியாகிறது.) உள்ளம் மீண்டும் சோர்வில், யாரும் எதிர்பாராத வகையில், பல்கலைக்கழக …

மேலும் படிப்பதற்கு

நீதித்தராசில் தமிழ்மக்கள் கூட்டணி: பகுதி 1 -கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Oct 19, 2019 04:41 am

  உலகம் மகிழ, தமிழ்த்தலைமைகளின் இடையே ஜனாதிபதித் தேர்தல்பற்றி, சென்றவாரம் ஏற்பட்டிருக்கும் ஒருமைப்பாடு மகிழ்ச்சி தருகிறது. இவ் இணைப்பைப் பொறுப்புணர்ச்சியோடு உருவாக்கிய, பல்கலைக்கழக மாணவர்களுக்கு எனது மனமார்ந்த …

மேலும் படிப்பதற்கு

நீதித்தராசில் கூட்டமைப்பு: பகுதி 5 -கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Oct 12, 2019 07:04 am

  (சென்றவாரம்) இங்ஙனமாய் அவர் பெற்ற வெற்றிகள், அவரின் சட்ட அறிவுக்காம் சான்றுகளாய்த் திகழ்கின்றன. அதில் சந்தேகமில்லை. ஆனால் இச்சாதனைகள் அவரை ஓர் …

மேலும் படிப்பதற்கு
அதிர்வுகள்
அதிர்வுகள்
அரசியல்களம்
அரசியல்களம்
சர்ச்சைக்களம்
சர்ச்சைக்களம்
இலக்கியக் களம்
இலக்கியக் களம்