அதிர்வுகள்

தவமக்கா -கம்பவாரிதி இ.ஜெயராஜ்-

Jun 08, 2019 05:29 am

  ஊரே கூடிநின்றது.  எல்லோர் முகங்களும் விறைத்தபடி. செல்வராசா தலைகுனிந்து நின்றான். அவன்முன் உரு வந்தவர்போல் தவமக்கா. 'என்னடா நினைச்சுக்கொண்ட ..... மேனே, துணைக்கு ஒருவரும் இல்லையெண்ட நினைப்பிலேயோ, வளவுக்க …

மேலும் படிப்பதற்கு

"கிணற்றுத் தெளிவு” -கம்பவாரிதி இ.ஜெயராஜ்-

May 31, 2019 09:44 pm

  உலகம் உறங்கிக் கொண்டிருந்தவேளை. கொழும்பு காலி வீதியில் தனித்து நிற்கிறேன். பகல் முழுதுமாய் நிகழ்ந்த, வாகனக் காமுகர்களின் உழுதலில் இருந்து மீண்டு, வீதிப் பரத்தை விடுதலையுற்று …

மேலும் படிப்பதற்கு

புத்துயிர்ப்பெய்தட்டும் புதிய யுகப்புரட்சி ! | கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்

Jan 25, 2017 07:46 am

  உலகில் நிகழ்ந்த உன்னத புரட்சிகளுக்கு நிகராய், தமிழ்நாட்டில் நிகழ்ந்த ‘ஜல்லிக்கட்டுப் புரட்சி’ வரலாற்றில் பதிவாகிவிட்டது. திட்டமிடல், ஆட்சேர்த்தல், பாதை தீர்மானித்தல் என்பனவான, புரட்சிக்கான ஆயத்தங்கள் …

மேலும் படிப்பதற்கு

பெருக்கத்து வேண்டும் பணிதல் ! - கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்

Jul 19, 2016 02:18 am

உ   உளம் கூசி நிற்கிறார்கள் உண்மைத்தமிழர்கள். காரணம், யாழ் பல்கலைக்கழகத்தில் நடந்த மோதல் சம்பவம். இணையங்கள் சம்பவத்தை இயன்றவரை விபரித்து விட்டதால் அது பற்றிய தனி …

மேலும் படிப்பதற்கு

ஆபத்தில் ஆசிரியம் ?

Jul 01, 2016 11:26 pm

-கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-   உண்மைக்கும், பொய்யிற்குமான வேற்றுமையை, கண்டுபிடிப்பது மிகவும் கடுமையான காரியம். நம் பெரியவர்கள் அறத்தை, ஒழுக்கம், வழக்கு, தண்டம் என, முக்கூறுகளாய்ப் பிரித்தனர். அவற்றுள் ஒழுக்கம் …

மேலும் படிப்பதற்கு

அதிர்வுகள் 30 | “தெய்வி”என்கின்ற தெய்வானை !

Jun 07, 2016 07:53 am

  உங்களில் பலருக்கு என்மேல் கடுங்கோபம்போல் தெரிகிறது. ஜாதி பற்றி சென்ற முறை நான் எழுதிய கட்டுரைக்கு, பலபேர் ஆதரவும், எதிர்ப்பும் தெரிவித்து தொலைபேசினர். பேசியவருள் …

மேலும் படிப்பதற்கு
அதிர்வுகள்
அதிர்வுகள்
அரசியல்களம்
அரசியல்களம்
சர்ச்சைக்களம்
சர்ச்சைக்களம்
இலக்கியக் களம்
இலக்கியக் களம்