அருட்கலசம்

'உலகெலாம்......' பகுதி 3 -கம்பவாரிதி இலங்கை. ஜெயராஜ்-

Jan 04, 2020 04:27 pm

  (சென்றவாரம்) மரபோடு பொருந்திய நூலாசிரியர் இட்ட பெயரை, ஆன்றோர் நீக்கிய காரணம் யாது? சிந்தனையுள் வினாப் பிறக்கிறது. மற்றைய புராணங்களெல்லாம்,  சீவர்கள் …

மேலும் படிப்பதற்கு

'உலகெலாம்......': பகுதி 2 -கம்பவாரிதி இலங்கை. ஜெயராஜ்-

Dec 27, 2019 04:24 am

  (சென்றவாரம்) சேக்கிழார் பெருமான் தில்லைதனைத் தேடிவந்தநோக்கம் இதுதான். சித்தாந்த அட்டகத்தைச் செப்பிப் புகழ்கொண்ட  உமாபதியார், முன்னாளில் ஓதிவைத்த,  சேக்கிழார் புராணம் செப்பும் …

மேலும் படிப்பதற்கு

"உலகெலாம்...": -கம்பவாரிதி இலங்கை. ஜெயராஜ்-

Dec 20, 2019 06:21 am

  கவி பிறந்த கதை உலகெலாம் அதிசயித்தது. அரசியலைத் துறந்து அருட்பணிக்காக, ஒரு முதலமைச்சர் தில்லை செல்கிறார். இப்படியும் ஒரு புதுமையா? உலகியலார் வியப்பெய்தினர். அருளாளர்கள் ஆனந்தக் கண்ணீர் பொழிந்தனர். திருத்தொண்டர்புராணத் …

மேலும் படிப்பதற்கு

ஆண்டவனின் அம்மை - பகுதி 9:-கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Dec 13, 2019 07:20 pm

    (சென்ற வாரம்) அன்னை பேயுருவான பேருருக்கொள்ள வானம் பூமாரி வழங்கிற்று. தேவ துந்துபி முழக்கம் திசை எட்டும் கேட்டதுவாம். அவ் அருள் …

மேலும் படிப்பதற்கு

ஆண்டவனின் அம்மை- பகுதி 8: -கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Dec 06, 2019 03:17 am

  (சென்ற வாரம்) தனது மறுதாரத்தையும் மகளையும் அழைத்துக் கொண்டு, அன்னை தன்னைத் தேடி வருமுன், முன்னே சென்று அவரைக் காண்பதே முறையென நினைந்து, …

மேலும் படிப்பதற்கு

ஆண்டவனின் அம்மை: பகுதி 7 -கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Nov 29, 2019 04:40 am

  (சென்ற வாரம்)   அத்தேயத்திலேயே ஓர் வணிகன் புதல்வியை, வதுவை செய்து வாழத் தொடங்கினான் பரமதத்தன். அங்கும் அவன் இல்லறம் நல்லறமாயிற்று. ⬥ ⬥ …

மேலும் படிப்பதற்கு
அதிர்வுகள்
அதிர்வுகள்
அரசியல்களம்
அரசியல்களம்
சர்ச்சைக்களம்
சர்ச்சைக்களம்
இலக்கியக் களம்
இலக்கியக் களம்