கவிதை முற்றம்

'சலியாது கம்பனுக்காய்ப் பணிகள் செய்தோன்' -கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Jul 30, 2021 08:11 am

உளமதிர அடுத்தடுத்து அவலச் செய்தி  ஒவ்வொன்றாய் வருகிறதே விதியோ சொல்வீர்! நலமிகுந்த புதுவையிலே கம்பன் தொண்டில்  நாளும்தான் தனைத் தேய்த்து உழைத்த ஐயன் விலையதிலா உழைப்பாலே …

மேலும் படிப்பதற்கு

'நீளத்தான் புகழ் வளர்த்து நிமிர்ந்து நின்றான்' -கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Jul 29, 2021 12:33 pm

புகழ் பெற்ற மகாராஜா நிறுவனத்தின் தலைவரும் எமது கம்பன் கழகத்தின் ஆதரவாளருமான ஆர். இராஜமகேந்திரன் அவர்களின் மறைவையொட்டி கம்பவாரிதி அவர்கள் …

மேலும் படிப்பதற்கு

காலம் அது மாற, கருத்ததுவும் மாறிடுமாம்! -கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Jul 23, 2021 02:33 pm

2018 உள்ளே வாராதே! உறுமித்தான் கடுகடுப்பாய்  வள்ளென்று பாய்ந்திட்டார் வாத்தியார் - வல்லவனும் பள்ளிக்கு வாராமல் நின்றதனால் பலர் அறிய எள்ளித்தான் தண்டித்தார் இகழ்ந்து. கையில் 'செல்' …

மேலும் படிப்பதற்கு

'நாவரசர்' இறையடியில் அமைதி கொண்டார் -கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Jul 12, 2021 02:30 pm

அண்மையில் மறைந்த மூத்த தமிழறிஞர் 'நாவுக்கரசர்' பேராசிரியர் சோ.சத்தியசீலன் அவர்களுக்கு அகில இலங்கைக் கம்பன் கழகம் தனது அஞ்சலியைச் செலுத்துகிறது. உளமெல்லாம் …

மேலும் படிப்பதற்கு

'நின்றவனே காத்திடுவான் நினையும்!' -கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Jul 10, 2021 01:27 pm

உருத்திரனார் தன் வஞ்சம் உளமதனில்  பெருகிடவே அருகிருந்த பொன்னரையே அண்டித்தான் - வெறுப்பேற்ற ஏன்காணும் நீரும் அவ்விழவெடுத்த தடுப்பூசி தான் போட்டுவிட்டீரோ தடுக்க. எவ் ஊசிதனைப் …

மேலும் படிப்பதற்கு

'நிலைத்திடுமோ மெஞ்ஞானம் நினை!' -கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Jul 03, 2021 08:03 am

உலகம் வெறுத்துப் பின் உற்றவரைத் தான் துறந்து விலகித்தான் வாழ்விருந்து விண்ணடைய - உளம் அடக்கி கண்மூடித் தவமிருந்த கற்றோனும் அசைய மனம்  பெண்தேடி …

மேலும் படிப்பதற்கு
அதிர்வுகள்
அதிர்வுகள்
அரசியல்களம்
அரசியல்களம்
சர்ச்சைக்களம்
சர்ச்சைக்களம்
இலக்கியக் களம்
இலக்கியக் களம்