அரசியல்களம்

அரசியற்களம் 19 | ஆடத்தொடங்கியிருக்கும் அத்திவாரம் !!!

Nov 20, 2015 10:33 am

-கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-   உலகம் பூராகவும் பெரும் பரபரப்பு. இங்கு நான் உலகம் என்பது ஈழத்தமிழ் உலகத்தை, அண்மையில் வெளிவந்த அஜித்தின் 'வேதாளத்திற்கு' நிகராக, சுமந்திரனுக்கு …

மேலும் படிப்பதற்கு

அரசியற்களம் 18 | கூத்தாடிக் கூத்தாடிப் போட்டுடைத் தாண்டி

Nov 14, 2015 02:11 am

-கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-   உருப்படமாட்டோமோ? என அச்சம் தோன்றுகிறது. நம் ஈழத்தமிழினத்தைப் பற்றித்தான் சொல்கிறேன்! எங்கள் கிராமத்தில் வாழைத்தோட்டம் போடுவார்கள். ஆரம்பத்தில் அவ்வாழைகள் செழித்துக் குலைதள்ளும், காலம் …

மேலும் படிப்பதற்கு

அரசியற்களம் 17 | திறன் அறிந்து சொல்லுக சொல்லை!

Nov 07, 2015 06:34 am

-கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-   உள்ளத்தில் வருத்தத்தோடு இக்கட்டுரையை எழுதத்தொடங்குகிறேன். தமிழ்த்தலைவர்களுள் வருங்கால நம்பிக்கை நட்சத்திரமாய்த் திகழ்வார் என, பலரும் நம்பியிருந்த பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சுமந்திரன் …

மேலும் படிப்பதற்கு

அரசியற்களம் 16 | வென்றால் வாழ்வோம்! அன்றேல் தாழ்வோம்!

Oct 29, 2015 07:12 am

-கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-   உலகப்படத்தின் ஒரு மூலையில் கிடந்த, சின்னஞ்சிறு தீவான இலங்கை, கடந்த பல தசாப்தங்களாக விஸ்வரூபம் எடுத்தது. இனக்கலவரங்கள், ஆயுதப்போராட்டம், தனிஈழம் என்பனவாய், இலங்கையின் …

மேலும் படிப்பதற்கு

அரசியற்களம் 15 | வாழ்வுக்கான வழி இறப்புகளுக்கான நீதியை விட முக்கியமானது!

Oct 19, 2015 11:01 am

-கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-   உலகத்தோடு ஒட்ட ஒழுகல் பலகற்றும் கல்லார் அறிவிலாதார் என்கிறது திருக்குறள். உலகத்தோடு பொருந்தி நடக்கத் தெரியாதவர்;, பல நூல்களைக் கற்றாராயினும் அறிவில்லாதவரேயாம் …

மேலும் படிப்பதற்கு

அரசியற்களம் 14 | சத்யமேவ ஜெயதே!

Sep 30, 2015 04:50 am

-கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்   உண்மையின் பலம் மிகப் பெரியது. வல்லவர் எவரானாலும் வாய்மையின் முன், அவர் பணிந்தேயாகவேண்டும். இதுவரை வாய்மையை வென்றார் எவரும் இலர். அதனாற்றான் 'சத்யமேவ …

மேலும் படிப்பதற்கு
அதிர்வுகள்
அதிர்வுகள்
அரசியல்களம்
அரசியல்களம்
சர்ச்சைக்களம்
சர்ச்சைக்களம்
இலக்கியக் களம்
இலக்கியக் களம்