அரசியல்களம்

அரசியற்களம் 01 | கௌரவ. பா.உ. சுமந்திரன் அவர்கட்கு கம்பவாரிதியின் பகிரங்க கடிதம்

Jun 19, 2015 07:55 am

      கம்பவாரிதி இ.ஜெயராஜ் 15.06.2015 கௌரவ. ம.ஆ. சுமந்திரன் அவர்கட்கு, பாராளுமன்ற உறுப்பினர். கொழும்பு.   திருமிகு. சுமந்திரன் அவர்கட்கு, வணக்கம்,   நலம் வேண்டிப் பிரார்த்திக்கிறேன். கம்பன் விழாவில் சந்தித்ததைத் தவிர,     தங்களுடன் நேரடி அறிமுகம் …

மேலும் படிப்பதற்கு
அதிர்வுகள்
அதிர்வுகள்
அரசியல்களம்
அரசியல்களம்
சர்ச்சைக்களம்
சர்ச்சைக்களம்
இலக்கியக் களம்
இலக்கியக் களம்