நூல்கள்

உன்னைச் சரணடைந்தேன் | பாகம் 20 | நாவலர் சிலைப் பிரச்சினை

Jan 09, 2018 05:47 am

    ✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦ முன்னைய பாகங்களைப் படிக்க ➧➧➧ ✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦ குடுமி முடிந்தேன்! இன்றைய இளைஞர்கள் சில நடிகர்களைப் பார்த்து, அவர்களைப்போலவே தங்கள் தோற்றத்தை மாற்றிக் கொள்கின்றனர். என் இளமைக் காலத்தில் அத்தகைய …

மேலும் படிப்பதற்கு

உன்னைச் சரணடைந்தேன் | பாகம் 19 | வீடெல்லாம் மீன் வாசனை!

Jan 08, 2018 06:49 am

  ✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦ முன்னைய பாகங்களைப் படிக்க ➧➧➧ ✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦ இராமேஸ்வரக் கம்பன் விழாப் பயணம் 07.08.1982 எங்கள் விழாவிற் கலந்துகொண்ட, இராமேஸ்வரம் இராஜகோபால் சாஸ்திரிகள், தங்களின் இராமேஸ்வர கம்பன்விழாவுக்கு எங்களை அழைத்தார். சிவராமலிங்கம் மாஸ்டர், …

மேலும் படிப்பதற்கு

வருணாச்சிரமம் தர்மமா? அதர்மமா? | நிறைவுப் பாகம் (12) | கம்பவாரிதி இ. ஜெயராஜ்

Apr 09, 2017 09:58 pm

    ✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦ முன்னைய பாகங்களைப் படிக்க ➧➧➧ ✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦ உங்கள் மனதில் சென்ற அத்தியாயத்;தில் நான் சொன்ன கருத்துகள், நினைவில் நிற்கும் என்னும் நம்பிக்கையில், இவ்வத்தியாயத்தைத் தொடரலாமா? என்ன? விழிக்கிறீர்கள்! மறந்துபோய்விட்டதா? இதோ …

மேலும் படிப்பதற்கு

வருணாச்சிரமம் தர்மமா? அதர்மமா? | பாகம் 11 | கம்பவாரிதி இ. ஜெயராஜ்

Mar 31, 2017 08:19 am

  ✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦ முன்னைய பாகங்களைப் படிக்க ➧➧➧ ✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦ உங்களுக்கு ஒரு சிறு ஞாபகமூட்டல். சென்ற வாரக் கட்டுரையில், வர்ண தர்மம் எப்படி வடிவம் மாறி அன்று போலவே இன்றும் …

மேலும் படிப்பதற்கு

வருணாச்சிரமம் தர்மமா? அதர்மமா? | பாகம் 10 | கம்பவாரிதி இ. ஜெயராஜ்

Mar 24, 2017 06:57 am

  ✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦ முன்னைய பாகங்களைப் படிக்க ➧➧➧ ✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦ உலகம் முழுவதும் வர்ணாச்சிரமதர்மத்தின் படியே இயங்குவதாயும், நம் வர்ணதர்மத்தில், சில வர்ணத்தார்க்கு வழங்கப்பட்ட சலுகைகள், இன்றும் வழங்கப்பட்டே வருவதாயும் சென்றவாரம் …

மேலும் படிப்பதற்கு

வருணாச்சிரமம் தர்மமா? அதர்மமா? | பாகம் 9 | கம்பவாரிதி இ. ஜெயராஜ்

Mar 17, 2017 07:03 am

  ✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦ முன்னைய பாகங்களைப் படிக்க ➧➧➧ ✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦ உங்கள் கவனத்திற்காய் ஒன்று. ஆச்சரியமாக, இந்த வர்ணாச்சிரமக் கோட்பாட்டில், ஆச்சிரமதர்மம் பற்றி யாரும் அதிகம் முரண்படுவதாய்த் தெரியவில்லை. வர்ணதர்மத்தில்தான் எல்லோருக்கும் முரண்பாடு. ஏன் …

மேலும் படிப்பதற்கு
அதிர்வுகள்
அதிர்வுகள்
அரசியல்களம்
அரசியல்களம்
சர்ச்சைக்களம்
சர்ச்சைக்களம்
இலக்கியக் களம்
இலக்கியக் களம்