நூல்கள்

'உன்னைச் சரணடைந்தேன்': பகுதி 33 - கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்

Sep 24, 2020 10:14 am

✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦ முன்னைய பாகங்களைப் படிக்க ➧➧➧    ✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦      ஊரெழுக்  கம்பன்  கழகம் ரகுபரன் இவன் 1983 ஆம் ஆண்டளவில்  கழகத்தோடு தொடர்பு கொண்டவன்.  கொக்குவிலைச் சேர்ந்தவன். எங்களைச் சந்தித்தபோது  ஊரெழுவில் வசித்து வந்தான். வித்துவான் …

மேலும் படிப்பதற்கு

'உன்னைச் சரணடைந்தேன்': பகுதி 32 - கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்

Sep 17, 2020 12:45 pm

✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦ முன்னைய பாகங்களைப் படிக்க ➧➧➧    ✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦    வல்வெட்டித்துறை நிகழ்ச்சியில் பிரச்சினை இதேபோல மற்றொரு நிகழ்ச்சி. வல்வெட்டித்துறையில்,  'இந்திர விழா' என்ற ஒன்றை  வருடந்தோறும் கொண்டாடுவார்கள். மிக ஆடம்பரமாக அவ்விழா நடைபெறும் …

மேலும் படிப்பதற்கு

'உன்னைச் சரணடைந்தேன்': பகுதி 31 - கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்

Sep 10, 2020 02:27 pm

✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦ முன்னைய பாகங்களைப் படிக்க ➧➧➧    ✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦      பேச்சு மேடையில் எனது கெடுபிடிகள் ஆலயங்களில் எனது பேச்சுக்கு முக்கியத்துவம் வரத்தொடங்கியதும், பல விசயங்களில் நான் இறுக்கமாக  இருக்கத் தொடங்கினேன். அந்த …

மேலும் படிப்பதற்கு

'உன்னைச் சரணடைந்தேன்': பகுதி 30 - கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்

Sep 03, 2020 01:43 pm

✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦ முன்னைய பாகங்களைப் படிக்க ➧➧➧    ✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦ உல்லியன் நொல்லை அம்மன் கோயில் எங்களது வடமராட்சிக் கம்பன் கழக அமைப்பாளரான தயாபரன்தான், இவ்வாலயச் சொற்பொழிவை ஒழுங்கு செய்தான். எனது …

மேலும் படிப்பதற்கு

'உன்னைச் சரணடைந்தேன்': பகுதி 29 - கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்

Aug 27, 2020 04:21 am

✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦ முன்னைய பாகங்களைப் படிக்க ➧➧➧    ✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦    தயைகூர்ந்து மன்னியுங்கள்! இனி நான் சொல்லப்போகும், என் விரிவுரைகள் பற்றிய செய்திகளை, தயைகூர்ந்து வாசகர்கள் தற்புகழ்ச்சியாய்க் கருதக்கூடாது என, தாழ்மையோடு …

மேலும் படிப்பதற்கு

'உன்னைச் சரணடைந்தேன்': பகுதி 28 - கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்

Aug 20, 2020 12:05 pm

✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦ முன்னைய பாகங்களைப் படிக்க ➧➧➧    ✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦    எழுத்தாளர்  பிரேம்ஜி ஜீவாவைப் போலவே முற்போக்கணியைச் சேர்ந்த வேறுசிலரும், எங்களை உண்மையாய் நேசித்தனர். அவர்களுள் பிரேம்ஜி முக்கியமானவர். இவரும் ஒரு முற்போக்கு …

மேலும் படிப்பதற்கு
அதிர்வுகள்
அதிர்வுகள்
அரசியல்களம்
அரசியல்களம்
சர்ச்சைக்களம்
சர்ச்சைக்களம்
இலக்கியக் களம்
இலக்கியக் களம்