கவிதை முற்றம்

வீசாதீர் ! - மஹாகவி து.உருத்திரமூர்த்தி

Jul 21, 2019 07:33 am

  ஏதோ அவதியிலே ஏகுகிறீர், ஏனப்பா, நீர்தாம் உலகு நிலை மாறிப் பாதாளத் தாழ விழாமல் அதன் வாழ்வைக் காப்பவரோ? வாழி, என் தாழ்மை வணக்கங்கள்   ஆள் சுருளும் வெய்யிலிலே நீர்போகும் வீதி …

மேலும் படிப்பதற்கு

"அகலிகை" - மஹாகவி.து.உருத்திரமூர்த்தி

Jul 14, 2019 06:36 am

  இந்திரன் இறங்கி வந்தான் இமயத்தின் அழிவா ரத்தே. சந்தனம் கமழும் மார்புச் சால்வையிற், சரிகை மீதில் பிந்திவந் தெறிக்கும் தேய்ந்த பிறையின் செந் நிலவு பட்டுச் சிந்திற்று, மிரண்டங்கே …

மேலும் படிப்பதற்கு

புள்ளி அளவில் ஒரு பூச்சி - மஹாகவி. து. உருத்திரமூர்த்தி

Jul 07, 2019 02:34 pm

புத்தகமும் நானும், புலவன் எவனோதான் செத்த பின்னும் ஏதேதோ சேதிகள் சொல்ல மனம் ஒத்திருந்த வேளை! ஓழுங்காக அச்சடித்த வெள்ளைத் தாள் மீதில், வரியின் முடிவினிலே, பிள்ளைத் தனமாய் பிசகாகப் …

மேலும் படிப்பதற்கு

மீண்டும் தொடங்கும் மிடுக்கு - மஹாகவி து.உருத்திரமூர்த்தி

Jun 30, 2019 12:00 am

மப்பன்றிக் காலமழை காணா மண்ணிலே சப்பாத்தி முள்ளும் சரியாய் விளையாது ஏர் ஏறாது காளை இழுக்காது எனினும் அந்தப் பாறை பிளந்து பயன்விளைவிப்பான் என்னூரான் ஆழத்து …

மேலும் படிப்பதற்கு

'தேரும் திங்களும்' -மஹாகவி து. உருத்திரமூர்த்தி-

Jun 23, 2019 05:35 am

  மஹாகவி து. உருத்திரமூர்த்தி ✠ ✠ ✠ நமது ஈழத்தில் வீரியமிக்க கவிஞர் பலர் வாழ்ந்துள்ளனர். ஈழத்தின் இலக்கிய ஆக்கங்களுக்கு, உலகமேடைகளில் அதிகம் இடம் கிடைப்பதில்லை. அதனால் நம் இலக்கிய …

மேலும் படிப்பதற்கு

இரா – பகல் - கவிஞர் ச.முகுந்தன்

Jun 16, 2019 08:31 am

  அன்றாடம் எங்கள் அலைமடியில் எழும்கதிரோன் பின்னேரக்கையில் பிடிபடுவான் பின் நடக்கும் இரவு விசாரணையின் இம்சையினைத் தாங்காமல் நிலவை மலங்கழிப்பான் இந்நெடி கண்டு விண் ஈக்கள் பலகூடி மொய்க்கும் பயங்கர ராத்திரிகள் ◐◐◐ விளக்குத் தலையோடு வீதியெங்கும் நட்டுவைத்த தூக்கு மரங்கள்!! …

மேலும் படிப்பதற்கு
அதிர்வுகள்
அதிர்வுகள்
அரசியல்களம்
அரசியல்களம்
சர்ச்சைக்களம்
சர்ச்சைக்களம்
இலக்கியக் களம்
இலக்கியக் களம்