செய்திப்பெட்டகம்

வரப்போகும் தேர்தல்பற்றிக் கம்பவாரிதி கருத்துரைக்கிறார்...எதிர்பாருங்கள் நாளை!

Jul 10, 2020 04:09 am

வரப்போகும் தேர்தல்பற்றிக் கம்பவாரிதி கருத்துரைக்கிறார்! தேர்தல் பிரசாரங்கள் தந்த கசப்பு, கம்பவாரிதியின் கட்டுரையாய் வெளிவருகின்றது. ஆட்டு மந்தையாய் அணி சேர்ந்து நிற்காமல், சுயமாய்த் தன் கருத்தைத் …

மேலும் படிப்பதற்கு

'உகரத்தின்' அன்பு மிகுந்த வாசகர்களுக்கு...!

Jun 13, 2020 09:28 am

'உகரத்தின்' அன்பு மிகுந்த வாசகர்களுக்கு, உங்கள் நலம் நோக்கிப் பிரார்த்திக்கிறோம். உகரத்திற்கான உங்களின் ஆதரவு பெருகுவது மகிழ்வு தருகிறது. உங்களின் ஆதரவு தரும் ஊக்கத்தால், உகரத்தின் …

மேலும் படிப்பதற்கு

கம்பவாரிதியின் 'பிழையும் பிழைதிருத்தமும்'- படித்தோம், மகிழ்ந்தோம், வாழ்த்துகிறோம்!

Jun 01, 2020 02:37 pm

கம்பவாரிதி அவர்கள் அண்மையில் எழுதிய 'பிழையும் பிழைதிருத்தமும்' எனும் உகரக் கட்டுரை, தமிழ்நாட்டிலிருந்து வெளிவரும் பிரபலமான நாளிதழ் தினமணியில், நான்கு …

மேலும் படிப்பதற்கு

'அன்புமிகு சகோதரர் அவர்கட்கு' -கம்பவாரிதி-

May 10, 2020 02:39 pm

நடிகர் சிவகுமார்,                            …

மேலும் படிப்பதற்கு

ஆசிரியரின் அன்பான வேண்டுகோள்

Jun 21, 2019 07:27 am

  உகரத்தின் அன்பான வாசகர்களே! எமது இணையத்தளத்துள் நுழையும் உங்கள் தொகை, அதிகரித்துக் கொண்டே போவது மகிழ்ச்சி தருகிறது. தொடர்ந்த உங்கள் ஆதரவை வேண்டி நிற்கிறோம். ஒரு …

மேலும் படிப்பதற்கு
அதிர்வுகள்
அதிர்வுகள்
அரசியல்களம்
அரசியல்களம்
சர்ச்சைக்களம்
சர்ச்சைக்களம்
இலக்கியக் களம்
இலக்கியக் களம்