அரசியல்களம்

பட்டது போதும் இவராலே ! -கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Dec 08, 2017 07:59 am

    உயிரை விட்டுவிடும்போல்த் தெரிகிறது தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்பு. அதுவும் நல்லதுக்குத்தான்! இதுவரை பெயரில் மட்டும் தானே ‘கூட்டமைப்பு’ இருந்தது. ‘வாசமிலா வங்கணத்தில் நன்று வலிய …

மேலும் படிப்பதற்கு

Distress too beholds good virtues – Kambavaridhi ilangai Jeyaraj

Jun 05, 2017 09:28 am

       01 June 2017.   Since my heart filled with cheerfulness and optimism, after long time, I am …

மேலும் படிப்பதற்கு

கேட்டிலும் உண்டு ஓர் உறுதி ! -கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Jun 01, 2017 08:50 am

உ     உள்ளம் உவக்க நீண்ட நாட்களுக்குப் பின் மீண்டும் பேனாவைத் தொடுகிறேன். ‘உகரத்தில்’ கட்டுரைகளைக் காணவில்லையே? என, கேள்விக் கணைகள் வந்து குவிகின்றன. தொலைபேசியில் குரல் …

மேலும் படிப்பதற்கு

புத்தாண்டிலே தீர்வு வித்தாகுமா? | கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்

Dec 30, 2016 05:18 am

உ   உள்ளப் பதைப்போடு ஜனவரி 10 ஆம் திகதிக்காய்க் காத்திருக்கிறார்கள் இலங்கை மக்கள். இலங்கை மக்களென, தமிழர். சிங்களவர், முஸ்லிம்கள் அனைவரையும் சேர்த்துத்தான் …

மேலும் படிப்பதற்கு

‘அரசியல் பிழைத்தோர்க்கு அறம் கூற்றாகும்’ | கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்

Dec 16, 2016 11:18 pm

    ➧➧ ‘உருப்படுமா தமிழ்நாடு' எனும் உள்ளக் கொதிப்போடு இக்கட்டுரையை எழுதத் தொடங்குகிறேன். வீரமிலா நாய்கள், விலங்காம் இளவரசன் தன்னை மிதித்து தராதரத்தில் போக்கியே …

மேலும் படிப்பதற்கு

‘கவுண்ட்டவுண்’ ஆரம்பம் | கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்

Nov 18, 2016 09:48 am

  உண்மையின் வலிமை பலபேருக்குத் தெரிவதில்லை. அதனால்த்தான் உண்மையை நம்புவதைவிட பலபேர் பொய்யை நம்புகின்றனர். ஒருவிடயம் பொய் என்று தெரிந்தாலும் அதனை உண்மைபோலப் பேசி, மற்றவர்களை …

மேலும் படிப்பதற்கு
அதிர்வுகள்
அதிர்வுகள்
அரசியல்களம்
அரசியல்களம்
சர்ச்சைக்களம்
சர்ச்சைக்களம்
இலக்கியக் களம்
இலக்கியக் களம்