நூல்கள்

'உன்னைச் சரணடைந்தேன்': பகுதி 78 - கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்

Aug 12, 2021 01:35 pm

   கவிஞர் நடனசிகாமணி என் மேலும் கழகத்தின்மேலும்  அன்பு கொண்டவர்களில் இவரும் ஒருவர். அக்காலத்தில் வீரகேசரி, ஈழநாடு ஆகிய பத்திரிகைகளின்  நிருபராகவும் இவர் செயலாற்றி வந்தார். கழகத்தையும் …

மேலும் படிப்பதற்கு

'உன்னைச் சரணடைந்தேன்': பகுதி 77 - கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்

Aug 06, 2021 01:01 pm

   பண்டிதர் வீரகத்தி இவர் பெரும் இலக்கணப் புலமையாளர். மற்றவர்களைக் கிண்டல் செய்வதில் மன்னர். தன்னை ஒரு முற்போக்காளராய்க் காட்டிக் கொள்வார். மற்றைத் தமிழ்ப் பண்டிதர்கள்போல, பிற்போக்கு எண்ணங்கள் …

மேலும் படிப்பதற்கு

'உன்னைச் சரணடைந்தேன்': பகுதி 76 - கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்

Jul 29, 2021 12:49 pm

   ஆசிரியர் சொக்கன் கழகத்தின் முதல் விழாவிலிருந்து எங்களோடு இணைந்திருந்தவர் இவர். பெருந்தமிழ் அறிஞன், எழுத்தாளன், நாடக ஆசிரியன் என, பல்துறை ஆற்றல் கொண்ட மரபறிஞர். தனது …

மேலும் படிப்பதற்கு

'உன்னைச் சரணடைந்தேன்': பகுதி 75 - கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்

Jul 23, 2021 12:18 am

   நிறைவில் சிலர் பற்றிய எண்ணங்கள்..... ஆதரவு தந்த மதத் தலைவர்கள் எமது கழக முயற்சிகளை அங்கீகரித்து, பல மதத்தலைவர்களும் எமக்குப் போதிய ஆதரவினை நல்கினர். அவர்தமைப்பற்றியும் …

மேலும் படிப்பதற்கு

'உன்னைச் சரணடைந்தேன்': பகுதி 74 - கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்

Jul 15, 2021 12:08 pm

   மீண்டும் யாழ் புறப்பட்டோம் கொழும்பு வாழ்க்கை எனக்கு ஒத்துவரவில்லை. பிரசங்கங்களுக்கூடாக நடக்கும்  மக்கள் சந்திப்பு, காலையில் கேட்கும் நல்லூர் மணியோசை,  அழகிய கம்பன் கோட்டம்  தந்த நிழல், வணங்கிய …

மேலும் படிப்பதற்கு

'உன்னைச் சரணடைந்தேன்': பகுதி 73 - கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்

Jul 08, 2021 12:57 pm

   'றோட்டறிக்' கழகம் தந்த ஆதரவு யாழ்ப்பாணத்தில் இருந்தபோது, உதயன் சரவணபவனின் வேண்டுதலால் குமாரதாசனும்,  ரத்தினகுமாரும், 'றோட்டறிக் கிளப்பில்' இணைந்திருந்தமை  பற்றிச் சொல்லியிருக்கிறேன். கொழும்பு வந்தும் அவர்களுக்கு  அத்தொடர்பு நீடித்தது. இராணுவப் பயத்திலிருந்து …

மேலும் படிப்பதற்கு
அதிர்வுகள்
அதிர்வுகள்
அரசியல்களம்
அரசியல்களம்
சர்ச்சைக்களம்
சர்ச்சைக்களம்
இலக்கியக் களம்
இலக்கியக் களம்