நூல்கள்

'உன்னைச் சரணடைந்தேன்': பகுதி 76 - கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்

Jul 29, 2021 12:49 pm

   ஆசிரியர் சொக்கன் கழகத்தின் முதல் விழாவிலிருந்து எங்களோடு இணைந்திருந்தவர் இவர். பெருந்தமிழ் அறிஞன், எழுத்தாளன், நாடக ஆசிரியன் என, பல்துறை ஆற்றல் கொண்ட மரபறிஞர். தனது …

மேலும் படிப்பதற்கு

'உன்னைச் சரணடைந்தேன்': பகுதி 75 - கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்

Jul 23, 2021 12:18 am

   நிறைவில் சிலர் பற்றிய எண்ணங்கள்..... ஆதரவு தந்த மதத் தலைவர்கள் எமது கழக முயற்சிகளை அங்கீகரித்து, பல மதத்தலைவர்களும் எமக்குப் போதிய ஆதரவினை நல்கினர். அவர்தமைப்பற்றியும் …

மேலும் படிப்பதற்கு

'உன்னைச் சரணடைந்தேன்': பகுதி 74 - கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்

Jul 15, 2021 12:08 pm

   மீண்டும் யாழ் புறப்பட்டோம் கொழும்பு வாழ்க்கை எனக்கு ஒத்துவரவில்லை. பிரசங்கங்களுக்கூடாக நடக்கும்  மக்கள் சந்திப்பு, காலையில் கேட்கும் நல்லூர் மணியோசை,  அழகிய கம்பன் கோட்டம்  தந்த நிழல், வணங்கிய …

மேலும் படிப்பதற்கு

'உன்னைச் சரணடைந்தேன்': பகுதி 73 - கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்

Jul 08, 2021 12:57 pm

   'றோட்டறிக்' கழகம் தந்த ஆதரவு யாழ்ப்பாணத்தில் இருந்தபோது, உதயன் சரவணபவனின் வேண்டுதலால் குமாரதாசனும்,  ரத்தினகுமாரும், 'றோட்டறிக் கிளப்பில்' இணைந்திருந்தமை  பற்றிச் சொல்லியிருக்கிறேன். கொழும்பு வந்தும் அவர்களுக்கு  அத்தொடர்பு நீடித்தது. இராணுவப் பயத்திலிருந்து …

மேலும் படிப்பதற்கு

'உன்னைச் சரணடைந்தேன்': பகுதி 72 - கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்

Jul 01, 2021 02:35 pm

   ஸ்ரீதரசிங் விடுதலை ஒரிரு மணித்தியாலங்கள் உள்ளே இருந்திருப்போம். வெளியே சென்றிருந்த இன்ஸ்பெக்டர் திரும்பி வந்து, நாங்கள் சிறைக்குள் இருப்பதைக்கண்டு பதறிப்போனார். உடனடியாக எங்களை வெளியே விடும்படி …

மேலும் படிப்பதற்கு

'உன்னைச் சரணடைந்தேன்': பகுதி 71 - கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்

Jun 25, 2021 01:02 am

   ஸ்ரீதரசிங்குடன் மீண்டும் கைதானோம் இரவு ஏழு மணியிருக்கும். திடீரென ஒரு பொலிஸ் ஜீப் எங்கள் வீட்டுவாசலில் வந்து நின்றது. அதிலிருந்து இறங்கிய பொலிஸார், வீட்டைத் தலை …

மேலும் படிப்பதற்கு
அதிர்வுகள்
அதிர்வுகள்
அரசியல்களம்
அரசியல்களம்
சர்ச்சைக்களம்
சர்ச்சைக்களம்
இலக்கியக் களம்
இலக்கியக் களம்