கவிதை முற்றம்

'தொட்டால் வருமாம் தும்மப் பிடித்திடுமாம்' -கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Mar 19, 2020 10:50 am

கொரோனா கவி -2- உலகழிக்க ஆயுதங்கள் உவப்போடு செய்தவர்கள் நிலமனைத்தும் அவை விதைத்து நிமிர்ந்தார்கள் - தளமதனில் ஓர் கிருமி உள்நுழைய ஒளிந்தோடித் திரிகின்றார் வேரறுக்கத் …

மேலும் படிப்பதற்கு

கோரோனா வந்த கதைகூறு! -கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Mar 14, 2020 12:15 am

உலகம் அழிக்கவென ஒரு கிருமி வந்ததனால் நிலமுழுதும் பதறிற்றாம் நெளிந்து! வாரானா என ஏங்கி வரவேற்ற சீனர்களால் கோரோனா வந்த கதைகூறு! விஞ்ஞானம் இருக்கையிலே வேறென்ன …

மேலும் படிப்பதற்கு

பண்பான தமிழர் இனம் உதவவேண்டும்! -கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Jan 02, 2020 09:30 pm

  அவுஸ்திரேலிய மண்ணில் நிகழும் காட்டுத் தீ அனர்த்தத்திற்காய் எமது சேய்க் கழகமான அவுஸ்திரேலியக் கம்பன்கழகம் நிகழ்த்த இருக்கின்ற 'அமிர்த வருஷினி' நிகழ்வு …

மேலும் படிப்பதற்கு

கழகமதைத் தன் வீடாய் நினைந்து போற்றும் கண்ணியனும் விண்சேர்ந்தான்! -கம்பவாரிதி இலங்கை.ஜெயராஜ்-

Oct 19, 2019 04:59 am

  உலகமெலாம் நம் இசையின் புகழை நாட்டி ஓயாது உழைத்த மகன் விண்ணைச் சேர்ந்தான் கழகமதைத் தன் வீடாய் நினைந்து போற்றும் கண்ணியனும் விண்சேரக் கலங்கிப் …

மேலும் படிப்பதற்கு

'அமுதவிழாச் செய்திதனை அறிந்தேன் வாழி!' -கம்பவாரிதி இலங்கை.ஜெயராஜ்-

Oct 06, 2019 04:16 am

  உயர் தமிழின் குறியீடாய் யாழ்ப்பாணத்தில் ஓங்கு புகழ் தன்னோடு உயர்ந்து நிற்கும் அயர்வறியாப் பெருங் கல்விமானே உந்தன் அமுதவிழாச் செய்திதனை அறிந்தேன் வாழி! வியனுலகில் மென்மேலும் …

மேலும் படிப்பதற்கு

"மாமனிதன் புகழ் நிறுத்தி விண்ணைச் சேர்ந்தான்" -கம்பவாரிதி இலங்கை.ஜெயராஜ்-

Sep 25, 2019 04:39 am

    (எமது உறவாய் நின்ற புதுவைக் கம்பன்கழகத் தலைவர் 'கம்பகாவலர்' ந.கோவிந்தசாமி முதலியார் அவர்கள் விண்ணைச் சேர்ந்த செய்தி கேட்டு இலங்கைக் கம்பன்கழகத்தினர் வாடி …

மேலும் படிப்பதற்கு
அதிர்வுகள்
அதிர்வுகள்
அரசியல்களம்
அரசியல்களம்
சர்ச்சைக்களம்
சர்ச்சைக்களம்
இலக்கியக் களம்
இலக்கியக் களம்