கவிதை முற்றம்

தேர் அழகா? கந்தனவன் திரு அழகா? -கம்பவாரிதி இ. ஜெயராஜ்-

Aug 28, 2019 06:30 pm

  மாம்பழத்துப் போட்டியிலே மயிலிலேறி மாண்பாக முருகனவன் வீதி சுற்ற தாம் வளர்த்த அறிவதனால் வழியைக் கண்டு தாய் தந்தை தனைச்சுற்றி கணேசன் தானும் வீம்புடனே பழம் …

மேலும் படிப்பதற்கு

'பொன்னான வேல் வடிவாய் முருகன் நிற்பான்!' -கம்பவாரிதி இ. ஜெயராஜ்-

Aug 25, 2019 05:58 am

  உளம் மகிழ நல்லூரான் கொடியும் ஏற உற்சவத்தின் பெருமைதனை எண்ணி எண்ணி நிலமகளும் வானவரும் மகிழ்ந்து நிற்பர் நேசமுடை நெஞ்சரெலாம் தொழுது நிற்பர் தளமதனின் அமைப்பெல்லாம் …

மேலும் படிப்பதற்கு

"இன்று உனக்கும் சம்பளமா?" -கவிஞர் நீலாவாணன்-

Aug 18, 2019 01:33 am

  ஏன் கடலே இரைகின்றாய் இன்றுனக்கும் சம்பளமா? ஏழை வீட்டில் தான்நீயும் பிறந்தனையா? தமிழா நீ கற்றதுவும் தகாத வார்த்தை! தேன்கடலாய் ஓடுமெங்கள் திருநாட்டில் பிறந்தபயன் தெரிகின்றாயோ? வான்தந்த வளமிலையோ வயல்தந்த நிதியிலையோ வாடாதே நீ....   காற்செருப்புக் கழன்றதுவா? கட்டுதற்கும் …

மேலும் படிப்பதற்கு

காட்டு மல்லிகை -மஹாகவி து. உருத்திரமூர்த்தி-

Aug 11, 2019 03:47 am

  கார் காலம் வரவும் வானம் கவிழ்த்தது மழை நன்னீர்; இப் பாரெலாம்  குளிரச் செந்நெற் பயிரெலாம்  செழிக்க, நீ என் ஊரெலாம் மலர்ந்தாய் கண்டேன், காட்டு மல்லிகையே! …

மேலும் படிப்பதற்கு

சிறு புல் - மஹாகவி து.உருத்திரமூர்த்தி

Aug 04, 2019 02:42 am

  கல்லடுக்கி மேலே கனத்த உருளைகளைச் செல்லவிட்டுச் செல்லவிட்டுச் செப்பனிட்ட நல்லநெடு வீதி. அதனில் வெகுண்டோடும் வண்டிகளில் மோதி நடப்போர் முடிவெய்தும் தீதகல இட்டநடைப் பாதை. இவை இரண்டின் ஓரங்கள் முட்டுகின்ற கோட்டின் முடுக்கினிலே பட்டவிழிக் கின்ப …

மேலும் படிப்பதற்கு

மற்றவர்க்காய்ப் பட்ட துயர் - மஹாகவி து.உருத்திரமூர்த்தி

Jul 28, 2019 12:44 am

  போட்டர் மணி அடிக்கப், 'போகட்டும் ' என்று சொல்லிக் காட்டர் கொடி எடுக்துக் காட்டக், கனைத்தபடி ஒட்டம் தொடங்கிற்று உயிர் பெற் றொருவண்டி கட்டிடங்கள் கீரைக் கழனிகளாய், …

மேலும் படிப்பதற்கு
அதிர்வுகள்
அதிர்வுகள்
அரசியல்களம்
அரசியல்களம்
சர்ச்சைக்களம்
சர்ச்சைக்களம்
இலக்கியக் களம்
இலக்கியக் களம்