அதிர்வுகள்

'அவள் பறந்து போனாளே!' -கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Jan 18, 2021 01:22 pm

உயிர் துடித்துப் போயிற்று. வாழ்வின் துன்பநாள்களில் ஒன்றாக இன்றைய நாளும் விடிந்தது. வெள்ளிக்கிழமையும் அதுவுமாய் இன்றைய காலைப்பொழுதில், எங்கள் கிருஷ்ணியின் உயிர் பிரிந்து போயிற்று. யாரது …

மேலும் படிப்பதற்கு

நெஞ்சிருக்கும் வரைக்கும் - பகுதி 10: 'பழையன கழிதல்....' -கம்பவாரிதி இலங்கை.ஜெயராஜ்-

Sep 06, 2020 01:39 pm

உள்ளத்திற்குள் நானே சிரித்துக் கொள்கிறேன். நாங்கள் சின்னப்பிள்ளைகளாய் இருந்த போது எங்கள் ஊர் மூத்தவர்கள், தங்களது பழைய வாழ்க்கையைப் பற்றி, ஆச்சரியப்படத்தக்க பல செய்திகளைச் …

மேலும் படிப்பதற்கு

நெஞ்சிருக்கும் வரைக்கும் - பகுதி 09: 'பிறப்பா? வளர்ப்பா?'-கம்பவாரிதி இலங்கை.ஜெயராஜ்-

Aug 30, 2020 01:01 pm

உயிர்களின் படைப்பு ரகசியம் பற்றிய ஒரு விபரத்தை, இம்முறை உங்களோடு பகிர்ந்து  கொள்ளப் போகிறேன். அது என்ன ரகசியம் என்கிறீர்களா? ரகசியங்களை அறிந்து கொள்வதில், யாருக்குத்தான் …

மேலும் படிப்பதற்கு

நெஞ்சிருக்கும் வரைக்கும் பகுதி 08: 'இங்கு இப் பரிசே!' -கம்பவாரிதி இலங்கை.ஜெயராஜ்-

Aug 16, 2020 10:55 am

உலகில் ஒருவர் மனதை அதிகம் மகிழ்விக்கும், பெறுமதிமிக்க பரிசுப் பொருள் எது? உங்கள் மனதில் தங்கம், வைரம், கார், வீடு எனப் …

மேலும் படிப்பதற்கு

'நெஞ்சிருக்கும் வரைக்கும்' - பகுதி 7: 'காலம் விழுங்கக் காத்திருக்கிறது!' -கம்பவாரிதி இலங்கை.ஜெயராஜ்-

Aug 09, 2020 03:59 pm

உள்ளம் கனத்துப் போயிற்று. திடீரென மனம் உந்துதல் செய்ய எழுத்தாளர் டொமினிக் ஜீவாவை நேற்றுப் போய்ப் பார்த்தேன். 'அதிர்ந்தேன்' என்ற சொல் என் …

மேலும் படிப்பதற்கு

'நெஞ்சிருக்கும் வரைக்கும்' - பகுதி 6: 'துரோகம்'-கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Jul 26, 2020 04:44 am

உயிர்கள் இறைவனின் அற்புதப் படைப்புக்கள். இயற்கையை ஊன்றிக் காணுகிறவர்க்குத்தான் அவ்வுண்மை புரியும். ஓரறிவு தொடக்கம் ஆறறிவு வரையிலான உயிர்களின் விரிவு ஓர் அதிசயம். உயிர்ப்படைப்புகளுக்குள் …

மேலும் படிப்பதற்கு
அதிர்வுகள்
அதிர்வுகள்
அரசியல்களம்
அரசியல்களம்
சர்ச்சைக்களம்
சர்ச்சைக்களம்
இலக்கியக் களம்
இலக்கியக் களம்