அரசியல்களம்

நீதித்தராசில் கூட்டமைப்பு: பகுதி 4 -கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Oct 04, 2019 11:15 pm

   (சென்றவாரம்) மறுபக்கப்பார்வையும் உண்டு. சம்பந்தனைப் பொறுத்தவரை, அவரின் அரசியல் அனுபவம் பாராளுமன்றில் அவரது ஆளுமைமிக்க உரைகள், பேரினத்தாராலும் மதிக்கப்படும் தன்மை, வெளிநாட்டுத் …

மேலும் படிப்பதற்கு

நீதித்தராசில் கூட்டமைப்பு - பகுதி 3: -கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Sep 28, 2019 07:19 am

   (சென்றவாரம்) அவர் பெற்ற அரசியல் பலம், கூட்டமைப்பினரை வீழ்த்த நினைத்திருந்த எதிரணியினருக்கும், கூட்டமைப்போடு உடனிருந்து இழுக்குப்பட்ட மாற்றணியினருக்கும் வரமாய்த் தோன்ற, முதலமைச்சரைப் …

மேலும் படிப்பதற்கு

நீதித்தராசில் கூட்டமைப்பு-பகுதி 2: -கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Sep 21, 2019 08:01 am

  (சென்றவார நிறைவில்) தமிழரசுக்கட்சி தம்மோடு இணைந்த மாற்றணியினரை துரும்பளவும் மதியாமல், அலட்சியப்படுத்திய நிலையில்த்தான் ஒரு அதிசயம் நிகழ்ந்தது. 'தன்வினை தன்னைச்சுடும் 'ஓட்டு' …

மேலும் படிப்பதற்கு

"நீதித்தராசில் கூட்டமைப்பு" -கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Sep 14, 2019 08:21 am

  உயர் ஈழத்தமிழினத்தின் ஒப்பற்ற தலைமைக்கு இன்று உரியவர்கள் யார்? 'மில்லியன் டொலர்' பெறுமதியான இக்கேள்விக்கு, கடந்த தேர்தல்களில் தாம் பெற்ற பெரும்பான்மையை வைத்து, அத்தலைமை …

மேலும் படிப்பதற்கு

என்னாகப் போகிறது நம்மினம்? -கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Sep 06, 2019 09:09 pm

  உளம் சோர்ந்து இக்கட்டுரையை எழுதத் தொடங்குகிறேன். அரசியல்க் கட்டுரைகளை இனி எழுதுவதில்லை என, நானாக எனக்குள் மேற்கொண்ட விரதத்தை, சூழ்நிலை காரணமாக மீறவேண்டியிருக்கிறது. ஏன் இந்த …

மேலும் படிப்பதற்கு

சுன்னாகம் நிலத்தடி நீர் விவகாரம் : மாசடைந்த நீரில் மாசுபட்ட கரங்களா? -'நடுநிலையான்'

May 04, 2019 06:48 am

      'கெட்டிக்காரனின் பொய்யும் புரட்டும் எட்டு நாளைக்கே' என்ற பழமொழி மீண்டும் ஒருமுறை நிஜமாகியிருக்கிறது. யாழ்ப்பாணத்தின் நன்னீர்ப் பகுதியென பலராலும் கருதப்பட்ட …

மேலும் படிப்பதற்கு
அதிர்வுகள்
அதிர்வுகள்
அரசியல்களம்
அரசியல்களம்
சர்ச்சைக்களம்
சர்ச்சைக்களம்
இலக்கியக் களம்
இலக்கியக் களம்