அருட்கலசம்

பூங்குழலி: பகுதி 03-கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

May 14, 2021 01:33 pm

உள்ளத்தில் எந்தவித அதிர்வுமின்றி, இயற்பகையாரின் வார்த்தைகள் வந்து விழுகின்றன. 'சுவாமி! தங்களுக்கு நான் நன்றி சொல்லக் கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். நான் 'இல்லை' என்று சொல்லும்படியான ஒன்றைக் …

மேலும் படிப்பதற்கு

பூங்குழலி: பகுதி 02 -கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

May 07, 2021 12:44 pm

உதிரம் உறைந்தாற்போல் ஆயிற்று பூங்குழலிக்கு. கணவனாரின் கண் பார்வை குத்திட்டு நின்ற திசையில் நோக்கிய, அவளின் பார்வையில் அந்த அடியார் தெரிந்தார். பட்டும் பீதாம்பரமுமான …

மேலும் படிப்பதற்கு

பூங்குழலி: பகுதி 01 -கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Apr 30, 2021 12:48 pm

உளம் அதிர்ந்து நின்றாள் உத்தமியான பூங்குழலி. எந்தப் பெண்ணுக்குத்தான் அந்தச் செய்தி அதிர்ச்சி தராது? அந்த அதிர்ச்சி தரும் செய்தியைச் சொல்லிவிட்டு, ஏதுமே நடக்காததுபோல் …

மேலும் படிப்பதற்கு

'ஞானவதி' : பகுதி 03 -கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Apr 23, 2021 03:22 pm

உறக்கத்தில் இருந்த கணவர், திடீரெனப் படுக்கையில் அங்குமிங்குமாய் உருண்டு, 'சிவசிவ, சிவசிவ' என்று பெரிதாய்ச் சத்தமிட, ஞானவதியின் மனம் பதறுகிறது. எண்ண அலைகள் நிற்கப் படுக்கையைவிட்டு …

மேலும் படிப்பதற்கு

'ஞானவதி' : பகுதி 02 -கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Apr 09, 2021 10:35 am

✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦ முன்னைய பாகங்களைப் படிக்க ➧➧➧    ✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦ உயர் அந்தண குலத்தில் தோன்றிய கணவர், தன் குலவழக்கிற்கு ஏற்பச் சிவன்மேல் எல்லையற்ற காதல் கொண்டிருந்ததையும், கிரியைநெறியில் அவர் …

மேலும் படிப்பதற்கு

'ஞானவதி' : பகுதி 01 -கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Apr 02, 2021 11:02 am

உளம் அதிரும்படியாகக் கணவன் சொன்ன வார்த்தை கேட்டும், ஞானவதியின் முகத்தில் பெரிதாய் எந்த மாறுதலும் இல்லை. அவள் மௌனமாய்த் தலைகவிழ்ந்து நிற்கிறாள். வேறு பெண்களாக …

மேலும் படிப்பதற்கு
அதிர்வுகள்
அதிர்வுகள்
அரசியல்களம்
அரசியல்களம்
சர்ச்சைக்களம்
சர்ச்சைக்களம்
இலக்கியக் களம்
இலக்கியக் களம்